DEPRESİF BOZUKLUKLAR

Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Depresif Bozukluk

Tanısal değerlendirme sonrası hasta ile tedavi süreci birlikte kararlaştırılır.

Depresyon, vücudun sistemlerini etkileyen genel tıbbi durumlardan veya sürekli ağrıya neden olan uzun süreli hastalıklardan kaynaklanabilir. Belirli tıbbi durumlar bir bireyde depresyona yol açabilir; bu depresyon, DSM-5 tarafından başka bir tıbbi duruma bağlı depresif bozukluk olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, kilo alımına neden olabilen hipotiroidizm depresif bozukluğa neden olabilir. DSM-5’te tanımlanan başka bir tıbbi duruma bağlı depresif bozukluk ölçütleri arasında, kişinin işlevselliğinin azalması ve günlük etkinliklerin kesintiye uğraması yer alır. 

 

Depresyon, beyin hasarından Huntington hastalığına kadar oldukça geniş tıbbi durumlardan kaynaklanabilir. Depresyonu belirli tıbbi komplikasyonlarla ilişkilendiren güçlü kanıtlar vardır. Bu bozukluğun başlangıcı, incelenen tıbbi duruma bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, depresyon genellikle Huntington hastalığının başlangıcında ortaya çıkar ve aslında genellikle hastalığın ilk psikiyatrik durumudur.

 

Başka Bir Tıbbi Duruma Bağlı Depresif Bozukluğun Belirtileri

Başka bir tıbbi duruma bağlı depresif bozukluk belirtileri, bireyin sahip olduğu tıbbi duruma bağlıdır. Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, depresyon belirtileri bipolar ve majör depresif bozukluk gibi diğer depresif bozukluklarda bulunanlara benzer. Depresif bozukluk belirtilerini ararken, en önemli adım, bireyin nöropsikiyatrik olmayan bir tıbbi durumu olup olmadığını belirlemektir.

Bu bozukluğun ardından gelen semptomlardan biri olarak, DSM-5, depresif bozukluğu olan bireylerin daha önce zevk aldıkları birçok aktiviteye karşı artık ilgi duymadıklarını söyler. Ayrıca duygudurum bozuklukları, hastada deliryum olmadığı halde ortaya çıkıyorsa, başka bir tıbbi duruma bağlı depresif bozukluk tanısı konabilir.

Depresyona neden olan bir çok tıbbi hastalık vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • HIV/AIDS
  • Şeker hastalığı
  • Artrit
  • Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, multipl skleroz ve Alzheimer hastalığı gibi beyin bozuklukları
  • Metabolik durumlar (örneğin B12 vitamini eksikliği)
  • Otoimmün hastalıklar (örneğin, lupus ve romatoid artrit)
  • Viral veya diğer enfeksiyonlar (hepatit, mononükleoz, herpes)
  • Sırt ağrısı
  • Bazı kanserler (örneğin, pankreas)

Bu karmaşık ve bazen ağrılı hastalıklarla günlük yaşam çok zor olabilir. Kişi, birçok tıbbi randevuyla, gün boyunca farklı zamanlarda alınması gereken birden fazla ilaçla ve yorgunluk veya ağrı nedeniyle günlük aktivitelerini yapmakta zorlanabilir. Örneğin, şiddetli artriti olan bir kişi, şiddetli ve sürekli olan ağrılarından dolayı depresyona girebilir.

Bu durumu geliştirme riski, felç geçirenler arasında en yüksek gibi görünmektedir.

Pandemi koşulları nedeniyle Online Psikoterapi

Yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan danışmanlık ve psikoterapi uygulamaları hizmeti alabilirsiniz.