ÇALIŞMA ALANLARIM

Psikiyatrik Bozuklukların
İlaç İle Tedavisi 

Tanısal değerlendirme sonrası hasta ile tedavi süreci birlikte kararlaştırılır.

image

Tedavi hastalığın veya bozukluğun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişirken hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu, sahip olduğu diğer hastalıklar, geçmiş tedavi öyküsü ve aile ilaç öyküsüne gözetilerek planlanır. Öncelikle ilaçsız psikoterapi seçenekleri değerlendirilir. Çoğu durumda, bir tedavi kombinasyonu en iyi sonucu verir.

İlaçlar Psikiyatrik ilaçlar genellikle semptomları önemli ölçüde iyileştirerek işlevselliği arttırırlar. Psikiyatrik ilaçlar, psikoterapileri daha etkili hale getirmeye yardımcı olabilir. Sizin için en iyi tedavi özel durumunuza ve vücudunuzun ilaca nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak değişebilir. En yaygın kullanılan reçeteli psikiyatrik ilaçlar antidepresanlar, anksiyolitikler, duygudurum düzenleyicileri ve antipsikotiklerdir.

Antidepresanlar

Antidepresanlar depresyon, anksiyete ve bazen diğer durumların tedavisinde kullanılır. Üzüntü, mutsuzluk, umutsuzluk, enerji eksikliği, konsantrasyon güçlüğü ve hiçbirşeyden keyif alamama gibi semptomların düzelmesine yardımcı olurlar. Antidepresanlar alışkanlık yapmaz ve bağımlılığa neden olmaz.

Anksiyolitikler

Anksiyolitikler yani kaygı giderici ilaçlar, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk gibi anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Anksiyetenin uzun dönem tedavisinde antidepresan etkisi de olan ilaçlar kullanılır, etkisi daha geç çıkan ilaçlardır. Tedavinin başlangıcında hızlı etkili kaygı giderici ilaçlar kullanılır. Bunlar sakinleştirici etkisi olan ilaçlardır, daha çok acil tedavi gerektiren durumlarda tercih edilirler. Hızlı etkili kaygı giderici ilaçlar bağımlılığa neden olma potansiyeline sahiptir, bu nedenle kısa süreli kullanılırlar.

Duygudurum düzenleyici ilaçlar

Duygudurum düzenleyici ilaçlar genellikle mani ve depresyon ataklarını içeren bipolar bozukluk tedavisinde kullanılır. Bazen depresyon tedavisinde destekleyici olarak antidepresanlarla birlikte kullanılabilir.

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar tipik olarak şizofreni gibi psikotik bozuklukları tedavisinde kullanılır. Ayrıca bipolar bozukluk gibi duygudurum bozukluklarında kullanılmaktadır. Destekleyici tedavi olarak depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, tik bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları tedavisinde kullanılabilirler. Özet olarak; hastalık yok, hasta vardır yaklaşımı ile her hastanın durum durumunun kendine özel koşulları olduğu kabul edilerek hekim tarafından kişiye özel tedavi planlanmalıdır. İlaç tedavisi genellikle orta ve ağır şiddette hastalar için önerilirken hafif derecede hastalığı olanlara ilaç yerine terapi alternatiflerini değerlendirmesi önerilmektedir. Çoğu durumda ilaç ve terapi birlikte başlayıp terapi etkin olduğunda ilaç tedavisi kısa sürede sonlandırılmaktadır.

Pandemi koşulları nedeniyle Online Psikoterapi

Yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan danışmanlık ve psikoterapi uygulamaları hizmeti alabilirsiniz.