Özgeçmiş
Arif Çipil, Tıp Doktoru, Psikiyatri Uzmanı ve Psikoterapist.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığım tıp eğitimini 2014 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru ünvanını aldım. Tıp fakültesini bitirdikten sonra kısa bir süre Beykoz Devlet Hastanesinde acil serviste çalıştım. 2014 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikiyatri ihtisası almaya hak kazandım. 2014-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde asistanlık eğitimimi tamamladım ve 2019-2021 yılları arsasında Sivas Numune Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptım. Sivas Numune Hastanesi’nde psikiyatri polikliniği, yatan hasta tedavisi, konsültasyon liyezon, sağlık kurulu hizmetleri, amatem polikliniği ve psikiyatri sorumlu hekimi görevlerinde bulundum. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ve 2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Psikopatoloji dersi yürütücülüğünü yaptım. Şu anda Kadıköy’de Acıbadem Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezinde kendi muayenehanemde hastalarımı ve danışanlarımı kabul etmekteyim.

Lisans Eğitimi süresince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğunda üye ve bir dönem dernek başkanı olarak her yıl düzenlenen Çadır Projesinde koordinatör olarak görev yaptım, aynı zamanda bilimsel araştırma topluluğu kongrelerinde görevlerde bulundum.

Psikiyatri ile ilgili akademik hayatım boyunca pek çok bilimsel araştırma ve makale çalışmasında görev aldım. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında psikoterapi alanında çok sayıda eğitime katıldım, klinik pratiğimde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi, Bağlanma Kuramı ve Bütüncül Yaklaşım, EMDR ve Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi uygulamalarına ağırlık vermekteyim. Özellikle depresyon, karmaşık travma, borderline kişilik, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları (yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, sosyal fobi), psikiyatri ve sinema ilgilendiğim alanlardır.

Eğitim ve Kurslar

Katıldığım Önemli Eğitimler ve Kurslar

 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği – Tıpta Uzmanlık Eğitimi- Psikiyatri 2015-2019
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Eğitimi / 2007 – 2014
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, 2015. (48 saat)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Bilişsel ve Davranışçı Terapi İleri Düzey Teorik ve Uygulama Eğitimi, 2016 (24 saat)
 • Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi – Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu, 2016.
 • Psikodinamik Psikoterapi Süpervizyonu – Prof. Dr. Mine Özmen- TPD İstanbul Şubesi, 2017. (26 saat)
 • Türkiye Psikiyatri Derneği-Psikanalizin Dört Ekolü – Psikanalist Yavuz Erten 2017. (8 saat)
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri – TPD İstanbul
  Şubesi (Anadolu Yakası), 2017-2018 (110 saat kuramsal ve uygulama, 50 saat süpervizyon)
 • DBE (Davranışçı Bilimler Enstitüsü) – EMDR 1. Düzey eğitimi ve süpervizyonu, 2021
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği – KİPT (kişiler arası ilişkiler psikoterapisi) eğitimi, 2021
 • Dünya Sağlık Örgütü ‘Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetlerini Güçlendirme Programı Eğitici Eğitimi, 2021.

Aldığım Görevler

 • Türk Tabipleri Birliği/ İstanbul Tabip Odası Üyesi
 • Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Üyesi
 • Dünya Psikiyatri Birliği

İlgi ve Çalışma Alanlarım

 • Yetişkin ve Bireysel Psikoterapi
 • Psikiyatrik Bozuklukların İlaç ile Tedavisi
 • Psikiyatrik Muayene, Değerlendirme ve Danışmanlık
 • Travma Terapileri
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • EMDR
 • Psikiyatri ve Sinema
 • Psikopatoloji Çalışmaları
 • Beden Zihin Tıbbı
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Somatizasyon Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk

Pandemi koşulları nedeniyle Online Psikoterapi

Yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan danışmanlık ve psikoterapi uygulamaları hizmeti alabilirsiniz.