BİPOLAR VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

Başka Tıbbi Durumlara Bağlı Bipolar ve İlişkili Bozukluklar

Tanısal değerlendirme sonrası hasta ile tedavi süreci birlikte kararlaştırılır.

Klinik görünüme egemen olan, kabarmış, taşkın ya da çabuk kızan duygudurumun ve diğer mani belirtilerinin öykü, fizik muayane ya da labaratuvar bulgularında, bu bozukluğun, başka bir sağlık durumununun doğrudan etkileri ile ilgili olması sonucu ortaya çıkan duygudurum bozukluklarıdır. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da diğer işlevsellik alanlarında düşmeye neden olur.

 

Bipolar maniye veya hipomaniye neden olduğu bilinen tıbbi durumlar arasında Cushing hastalığı, multipl skleroz (MS), serebrovasküler olaylar (inme), travmatik beyin yaralanmaları ve hipertiroidi yer alır. Başka bir tıbbi duruma bağlı bipolar bozukluk tanısı koymak için, tıbbi durumun ortaya çıkmasından sonra bir ay içerisinde mani veya hipomaninin ortaya çıkması gereklidir.

 

Tedavi, altta yatan tıbbi durumun tedavisine göre planlanmalıdır.

Pandemi koşulları nedeniyle Online Psikoterapi

Yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan danışmanlık ve psikoterapi uygulamaları hizmeti alabilirsiniz.