DEPRESİF BOZUKLUKLAR

Madde ve İlaca Bağlı Depresif Bozukluklar

Tanısal değerlendirme sonrası hasta ile tedavi süreci birlikte kararlaştırılır.

Madde/ilaç kaynaklı depresif bozukluk, belirgin ve kalıcı bir duygudurum değişikliği, belirgin depresyon belirtileri veya günlük aktivitelere ve hobilere ilgide veya keyif almada belirgin bir azalma ile karakterizedir. Bu semptomlar belirli bir madde/ilacın alınması sırasında veya alındıktan hemen sonrasında veya madde/ilacın kesilmesi sırasında başlar. Depresif belirtilerin farklı bir tanı ile daha iyi açıklanamaması için kişinin ruh sağlığı öyküsü ve kullanılan madde/ilacın niteliği dikkate alınmalıdır. Depresif bozukluğun semptomları, bireyin günlük işlevselliğinde bozulmaya neden olacak kadar şiddetli olmalıdır. Çeşitli maddelerin vücuttan çekilme süreleri değişkendir ve bu nedenle kişi madde/ilacı almayı bıraktıktan sonra depresif belirtiler bir süre daha devam edebilir.

 

Madde ve İlaca Bağlı Depresif Bozukluğun Belirtileri Nelerdir?

 1. Sürekli üzgün, umutsuz veya anlamsız hissetmek,
 2. Sürekli olarak sinirli veya gergin hissetmek,
 3. Kısa bir süre içinde aşırı kilo alımı veya kaybı,
 4. Uyku miktarında artma veya azalma,
 5. Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik,
 6. Benlik saygısında azalma,
 7. Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon problemleri,
 8. Cinsel istekte azalma,
 9. İntihar düşünceleri ve davranışları da dahil olmak üzere artan ölüm ve ölme düşünceleri,
 10. Yukarıdaki semptomların tümü, belirli bir madde/ilacın alınması sırasında veya sonrasında veya kesilmesi sırasında ortaya çıkmış olmalıdır.

 

Hangi maddeler neden olabilir?

Madde/ilacın neden olduğu depresif bozukluk, doğrudan alınan belirli bir madde veya ilaç ya da madde veya ilacın kesilmesi sırasında ortaya çıkar. Buna neden olabilecek çok sayıda madde ve ilaç vardır. Bazıları şunlardır:

 1. Alkol
 2. Fensiklidin
 3. Halüsinojenler
 4. İnhalanlar
 5. Opioidler
 6. Amfetaminler

Pandemi koşulları nedeniyle Online Psikoterapi

Yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan danışmanlık ve psikoterapi uygulamaları hizmeti alabilirsiniz.