DEPRESİF BOZUKLUKLAR

Yıkıcı Duygudurum Regülasyon Bozukluğu

Tanısal değerlendirme sonrası hasta ile tedavi süreci birlikte kararlaştırılır.

Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu çocukların veya ergenlerin orantısız, kontrol edilmesi zor veya sürekli oluyor gibi görünen öfke nöbetleri ile karakterize bir durumdur. 

 

Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu psikiyatrik bir durumdur. Genellikle çocuklarda teşhis edilir. Ana semptomlar sinirlilik, duygusal düzensizlik ve davranışsal patlamaları içerir. Patlamalar genellikle şiddetli öfke nöbetleri şeklindedir.

 

Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu bir depresif bozukluk olarak sınıflandırılır. Tüm depresif bozuklukların ortak özelliği, duygudurumda klinik olarak anlamlı bir bozulmadır. Ruh hali, bir kişinin içsel duygusal deneyimi olarak tanımlanabilir.

Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğunda duygudurumdaki bozukluk, başkaları tarafından öfke ve sinirlilik olarak gözlemlenebilir Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğunu diğer psikiyatrik durumlardan ayıran temel belirtiler şunlardır:

Şiddetli öfke nöbetleri: Bunlar sözlü patlamalar (bağırma, çığlık atma) veya davranışsal patlamalar (insanlara veya eşyalara karşı fiziksel saldırganlık) şeklinde olabilir.

Bir çocuğun yaşı için normal olmayan öfke nöbetleri: Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğunda, öfke nöbetleri, ortaya çıkma sıklığı ve şiddeti açısından bir çocuğun gelişim düzeyiyle uyumlu değildir. 

Patlamalar haftada yaklaşık üç veya daha fazla kez meydana gelir

Öfke nöbetleri arasında sinirli ruh hali

Öfke nöbetleri birden fazla ortamda meydana gelir: Tanı için evde, okulda veya akranlarla birlikte olmak gibi en az iki ortamda semptomların mevcut olması gerekir.

Yıkıcı duygudurum düzensizliği bozukluğu olan çocuklara yardım etmek, psikoterapi veya davranışsal müdahaleleri, ilaçları veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir. Öncelikle ilaç dışı tedaviler araştırılmalıdır. Çocuklarda çeşitli ruh sağlığı güçlükleri için yaygın olarak kullanılan çeşitli yaklaşımlar vardır.

Pandemi koşulları nedeniyle Online Psikoterapi

Yüz yüze görüşme zorunluluğu olmadan danışmanlık ve psikoterapi uygulamaları hizmeti alabilirsiniz.