Belirsizlik hayatın normal bir parçasıdır. Şu andan itibaren neler olacağından asla %100 emin olamayız. Bilinmezlik veya belirsizlik çoğu kez kaygı yaratan bir durumdur. Bu tür kaygı verici belirsizlik durumlarına karşı her insanın vereceği tepki farklı olabilmektedir. Deneyime açık kişiler belirsizlik karşısında kendilerini endişeli hissetmez hatta bu durumu heyecan aradıkları bir hayat için fırsat olarak görebilirler. Belirsizliğe tahammülsüz kişiler ise endişelenmek için çok sayıda sebebi kolayca bulabilmekte, endişe ve kaygıya odaklanmakta ve bu nedenle söz konusu belirsizlik durumundan kurtulmak için karar verme ve çözüm yolları bulmada güçlük çekmektedir.  Endişe ve kaygı duygularının egemen olduğu belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyinin artması bireyde birçok psikolojik soruna yol açabilmektedir. Belirsizliğe tahammülsüzlükle ilişkilendirilen birçok psikolojik sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu ve yeme bozukluklarıdır.

Belirsizliğe tahammülsüzlüğü olan kişilerde aşağıdaki düşünce ve davranışlar görülebilir:

  • Karşılaşabilecekleri her olası soruna karşı çözüm arayışı içerisindedirler.
  • Gerçekleşme ihtimali çok düşük olsa bile (örneğin uçak kazasında olmak) bazı şeyler için aşırı endişelenirler.
  • %100 işe yaraması gereken mükemmel çözümlere ihtiyaçları vardır.
  • Başkalarından her şeyin yoluna gireceğine dair güvence ve tıbbi konularda ikinci ve üçüncü görüşleri almak isterler.
  • Listeler hazırlarlar, çok defa kontrol ederler, görevlerini başkalarına devretmeyi reddederler ve belirsizliği yönetmek için aşırı hazırlık yaparlar.
  • Belirsizliğin kötü bir şey olduğu anlamına geldiğini düşünürler.
  • Hayatlarında belirsizlik olmasının sorumsuzluk ve tehlikeli olduğunu hissederler.
  • Belirsizlik korkusuyla yeni durumlardan kaçınırlar.
  • Bir durumun sonucunu bilmemeye tahammül edemeyeceklerini hissederler.
  • Sonucu bilmeden bırakmaktansa, bir durumun sonucunun kötü olacağından emin olmayı tercih edebilirler.

Belirsizliğe tahammülsüzlüğün birçok patoloji ile ilişkili olması, kişilerin hayat kalitesini azaltması ve yüksek endişe düzeylerine neden olması dolayısıyla psikolojik bozuklukların tedavisi sırasında belirsizliğe tahammülsüzlük ile çalışılması gerekmektedir. Tahammül etmeyi ve belirsizlikle başa çıkmayı öğrenmek, endişenizi azaltmanın anahtarıdır. Endişenizi kendi başınıza yönetemeyeceğinizi fark ederseniz ilaç tedavileri ve bazı terapi yöntemlerinden fayda görebilirsiniz.