Özgül Fobiler

Fobi, bireyin bir durum, canlı, yer veya nesne hakkında aşırı, mantıksız korku yaşamasına neden olan bir tür kaygı bozukluğudur. Bir kişinin fobisi olduğunda, genellikle tehlikeli olduğunu düşündüğü şeylerden kaçınarak hayatını şekillendirir. Kişi fobisinin kaynağı ile karşılaştığında yoğun bir sıkıntı ve bazen panik ataklar yaşayabilir. Fobi korkudan çok daha şiddetli bir durumdur ve kişinin hayat kalitesini ve işlevselliğini önemli derece bozabilir.

Devamını Oku

Madde / İlaca Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Madde veya ilaca bağlı anksiyete bozukluğu, alkol, uyuşturucu veya ilaçların neden olduğu anksiyete veya panik atakların tanısal adıdır. Stresli durumlarda kaygı duygusunun olması, sarhoşluk veya alkol ve uyuşturucuların çekilme sırasında ortaya çıkabilen geçici kaygı veya panik duygularının olması normal olmakla birlikte , madde kaynaklı kaygı bozukluğu klinik olarak belirgin bir sıkıntıya veya işlevsel bozulmalara neden olur. 

Devamını Oku

Başka Tıbbi Bir Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Bazı insanlar için kaygı, altta yatan bir sağlık sorunuyla bağlantılı olabilir. Bazı durumlarda, anksiyete belirtileri ve semptomları tıbbi bir hastalığın ilk göstergeleri olabilir. Başka bir tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğunda, kaygının altında yatan ve kaygıya yol açan başka bir tıbbi durum olsa da, en sık görülen belirti bir biçimde kaygıdır. Anksiyetenin genel özellikleri arasında kas gerginliği, kalp çarpıntısı, terleme, baş dönmesi veya nefes almada zorluk bulunur. 

Devamını Oku

Anksiyete (Kaygı, Bunaltı) Bozuklukları

Bunaltı bozuklukları duygudurum bozuklukları ile birlikte toplumda yaygın olarak bulunmakta ve önemli derece işgücü yitimine neden olmaktadır. Anksiyete bozuklukları önemli derece endişe ve korkuya neden olan zamanla kötüleşme olasılığı olan ciddi ruh sağlığı problemleridir. Hepimiz zaman zaman kaygılı hissedebiliriz, bu anksiyete bozukluğu ile aynı anlama gelmez. Anksiyete bozukluğunun yaşam kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etkileri vardır.

Devamını Oku

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu

Ayrılık kaygısı, bebekler ve küçük çocuklar için normal bir gelişim aşamasıdır. Küçük çocuklar genellikle bir ayrılık kaygısı dönemi yaşarlar, ancak çoğu çocuk ayrılık kaygısını yaklaşık 3 yaşına kadar aşar.

Bazı çocuklarda ayrılık kaygısı, okul öncesi yaşta başlayan, ayrılık kaygısı bozukluğu olarak bilinen daha ciddi bir durumun belirtisidir.

Çocuğunuzun ayrılık kaygısı yoğun veya uzun süreli görünüyorsa, özellikle okul veya diğer günlük aktivitelerini etkiliyorsa veya başka ruhsal sorunları içeriyorsa, ayrılık anksiyetesi bozukluğu olabilir. Bu genellikle çocuğun ebeveynleri hakkındaki kaygısıyla ilgilidir, ancak başka bir yakın bakıcıyla da ilgili olabilir.

Devamını Oku

Agorafobi

Eskiden yalnız meydanlardan, açık yerlerden korku olarak bilinen agorafobi çok daha geniş anlam taşımaktadır. Yalnız başına kalmaktan, yalnız sokağa çıkmaktan, kalabalık yerlere girmekten, örneğin sinema, tiyatro, tünel, asansör, vapur, uçak gibi yerlerde duyulan korkular ve bu yerlerden kaçınma davranışı agorafobi sayılmaktadır. Bu korku bireyin bir yerde kurtulamayacakmış gibi tıkanıp kalması, çıkamaması ya da yardımsız, çaresiz kalma, bu yüzden ileri derecede zor ve utanç verici bir duruma girmekten ya da panik atak yaşamaktan duyulan korkudur.

Devamını Oku

Mindfulness Müdahaleleri ve Ruhsal Bozukluklar

Mindfulness, şimdiki ana, maksatlı olarak, merak ve nezaketle, olduğu haliyle, yargılamadan dikkat etmektir. Değiştirmeye çalışmadan, olduğu haliyle görmektir. Şimdiki an deneyimine ilişkin bu farkındalık süreci zihnimizin amaçsızca dolaşırken, otomatik pilotta koşarken veya istenmeyen deneyimleri bastırırken kendisini çoğu zaman bulduğu günlük yaşam deneyimlerimizle çelişir (1).

Devamını Oku

Bilişten Duyguya, Düşünmeden Hissetmeye Sağ Yarım Küre

Psikoloji, açık ve gözlemlenebilen, belirgin, bilinçli, sözel, rasyonel, mantıksal sol yarım küreden; üstü kapalı, bütünleştirici, bilinç dışı, sözsüz, bedensel odaklı duygusal sağ yarım küreye her gün daha fazla ilgi göstermekte.

Beynin sol tarafı bilinçli cevaplarla ilgilidir. Ama sağ yarım küre bilinç dışı cevaplarda rol oynar. Sağ yarım küreyi ne kadar çok anlarsak ve gelişmesi ile ilgili ne kadar bilgi edinirsek o zaman bilinç dışımızın erken dönemde yaşadığımız ilişkilerimizden ne kadar etkilendiğini de o kadar anlayabiliriz.  

Devamını Oku

Davranışsal Aktivasyon Bize Ne Kazandırır?

Yaptığınız bazı şeylerin sizi nasıl etkilediğini hiç fark ettiniz mi? Örneğin: Hüzünlü bir müzik dinlediğinizde kendinizi daha uzun süre üzgün hissediyor musunuz? 

Davranışsal aktivasyon, depresyon tedavisinde kullanılan önemli becerilerden biridir. Davranışların ve duyguların birbirini etkileme şekli ile ilgilidir. Hastanın davranışlarının modifikasyonunun ruh halini olumlu yönde etkileyeceği fikrinden hareket eder.  

Devamını Oku

Erişkin Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) genellikle ilk olarak çocukluk çağında teşhis edilen yaygın bir nörogelişimsel durumdur. Yapılan bir çalışmada iki ila on yedi yaşları arasındaki altı milyondan fazla çocuğa DEHB teşhisi konduğu saptanmıştır (1). DEHB insanların dikkatini vermesini ve davranışlarını kontrol etmesini zorlaştıran dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik ile karakterizedir.

Devamını Oku